If there's a way to do it better... find it! (Thomas Edisson)

Compromis - Verkoopsovereenkomst

Bij een aankoop wordt altijd een akkoord tussen de verkoper en de koper getekend. Men noemt dit in de volksmond het compromis.
Het bevat in de regel de prijs, een eventueel betaald voorschot, een termijn binnen dewelke het saldo dient betaald te worden.
Naast de exacte ligging van de woning kan het ook meer details bevatten zoals: warning
Het compromis is bindend!

Te vaak wordt de dwingende kracht van de verkoopsovereenkomst onderschat. Vele mensen zagen zo reeds betaalde voorschotten in rook opgaan omdat de koop uiteindelijk niet kon doorgaan.
DefA Finance ontwikkelde een kopersvriendelijk model van een compromis welk u gratis ter beschikking wordt gesteld.
click right to printgratis model
rechts klikken in het model om het te printen
warning
Sluitende oplossing!
Wat u altijd in een verkoopsovereenkomst dient te vermelden is de opschortende voorwaarde:
... deze verkoop werd gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de koper een voldoende leningsaanbod verkrijgt. Met deze clausule in uw overeenkomst, mag u met een gerust hart tekenen. Ook al zou de woonlening in het gedrang komen, dan kan u op vertoon van een weigering door de financiŽle instelling afzien van de koop. De verkoper moet u dan een eventueel betaald voorschot terugstorten.
Home