Making money doesn't oblige people to forfeit their honor or their conscience. (Baron Guy de Rothschild) Hoeveel kan ik ontlenen? --> enkele regels

I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom. (Angus Grossart)

1. De 1/3 regel

De 1/3 regel houdt in dat van uw gezamenlijk netto inkomen één derde naar leningen mag gaan. Onder leningen wordt dus ook verstaan de leningen die reeds in omloop zijn (een autofinanciering bvb).
Het kindergeld wordt niet in aanmerking genomen, eventuele huurgelden, alimentatie-inkomsten, en andere uitkeringen (gedeeltelijk) wel.
Veel instellingen hanteren een soepeler houding tegenover de 1/3 regel en zijn bereid om tot een lasten / inkomstenverhouding van 40% of hoger te gaan. Ook een lage quotiteit leidt vaak tot meer soepelheid bij de maatschappij. Zo goed als alle maatschappijen eisen een anciënniteit van 1 jaar van minstens één ontlener bij dezelfde werkgever en een levensminimum na lasten.

voorbeeld:
U verdient 2.400 EUR netto per maand en uw partner 1.800 EUR netto per maand, zijnde 4.200 EUR netto in totaal.
1/3 van 4.200 = 1.400 EUR: dit is wat u maandelijks aan uw woonlening mag spenderen. (Soepelere maatschappijen zullen dus gaan tot 40% van 4.200 EUR = 1.680 EUR.)
Bij DefA's tarievenoverzicht zal u zien hoeveel u daarmee kan ontlenen. Hou er rekening mee dat het bedrag wat u kan ontlenen niet gelijk is aan de aankoopprijs van de woning: bij een aankoop van 200.000 Euro komt al gauw zo'n 30.000 aan registratierechten (10%), aankoopakte- en leningsaktekosten kijken.


Bereken zelf uw maximale mensualiteit!
Mijn netto maandinkomen bedraagt: EUR
Dat van mijn partner bedraagt: EUR
Reeds bestaande maandlasten bedragen: EUR
Onze maximale mensualiteit bedraagt: EUR
(of indien 40% regel): EUR

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

2. Uw financieel verleden

Om in aanmerking te komen voor een woonlening aan DefA's speertarieven, mag u in het verleden geen ernstige financiële problemen gekend hebben. Uw naam mag dus niet voorkomen in de bestanden van de Nationale Bank (NBB) of van de Beroepsvereninging Voor Krediet (BVK)
Bij twijfel hieromtrent kan u steeds persoonlijk langsgaan bij de dichtstbijzijnde vestiging van de Nationale Bank.Home

Copyright © 2000- DefA Finance - All rights reserved.